Κράνα

Τα κράνα είναι είδος μούρων που προέρχονται από το θάμνο κρανιά.
Ο θάμνος έχει κίτρινα άνθη το χειμώνα. Ο καρπός του είναι κόκκινος.

Αυτοφυές εμφανίζεται στην νότια Ευρώπη και στη νοτιοδυτική Ασία.
Στην Ελλάδα υπάρχει στο βόρειο κομμάτι της χώρας.

Στην ευρώπη ονομάζεται Cornel, στην Αμερική Cornelian Cherry, και η επιστημονική του ονομασία στα λατινικά Cornus mas.
(Προσοχή, τα κράνα δεν είναι Cranberries)

Περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες.