Ριζάρι

Α | Ε | Κ | Μ | Ν | Ο | Π | Ρ | Σ | Φ

Το ριζάρι (λατ.Rubia tinctorum) είναι είδος θάμνου.

Από τη ρίζα του παράγεται κόκκινη χρωστική ουσία, κατάλληλη για οικολογική βαφή αυγών.