Ορντέρβ

Α | Ε | Κ | Μ | Ν | Ο | Π | Ρ | Σ | Φ

Ορντέρβ (hors d’ oeuvre) ονομάζονται τα ορεκτικά φαγητά.